Blog

SİNEMA KUTSAL İLİŞKİSİ
SİNEMA KUTSAL İLİŞKİSİ

Sanatın mahiyetini ve anlamını belirleyen şey, sanatçının yöneldiği ufuktur. Hakikatin izini süren sanatçı zorlu bir sürecin sonunda, hakikat ışımalarına muhatap olup değerli bir sanat eserleri ortaya koyar. Yine sanatçı gerçeğin izini sürüp gerçekçi bir sanat eseri de var edebilir. Yahut daha çok politik olanla sınırlı bir ufka bakıp genellenmiş ve gerçeklik halini almış daha ‘donuk’ bir içerik ile eserini meydana getirebilir.  

GERÇEKLİK KUSMUĞU
GERÇEKLİK KUSMUĞU

Merkezine gerçeklik düzleminde, politik meseleleri alarak işe koyulan filmlerin başından kendini sınırladığını düşünüyorum. Zira politikanın şekillendirdiği harca kürek çalarak müdahale etmek, o harcın betonlaşıp müdahaleye kapalı bir yapıya dönüşmesine yol açıyor ancak. Ceylan Özgün Özçelik’ün Kaygı filmi de Türkiye’nin son dönem politik gerçekliklerini merkezine alması ile, bu gerçeklikler üzerinden oluşmuş yapıyı pekiştiriyor.