Ev  /   KISACA DÜNYA SİNEMA TARİHİ

KISACA DÜNYA SİNEMA TARİHİ

İlk filmler, ilk estetik ayrışmalar, klasik sinema dilinin keşfi, klasik dilin sesin gelişi ile olgunlaşması, Alman Dışavurumculuğu, Fransız Empresyonist Sineması, Gerçeküstücülük, Sovyet Montajı, İngiliz Belgeseli, Şiirsel Gerçekçilik, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası, Yeni Hollywood, bağımsız sinema, yönetmen ve ülke sinemaları… 

                                          Klasik Sinema Dili :

İtalyan Yeni Gerçekçiliği :

Fransız Yeni Dalgası : 

İran Sineması : 

Mısır Sineması: 


2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
s-348d1802073a8ef4fd1062e0e473a432ffff32fc